ABSI - index tvaru těla

21.06.2020
Již dlouho bylo zřejmé, že by bylo vhodné vytvořit kritérium, které by dokázalo kombinovat výhody BMI i obvodu pasu, dlouho šlo však jen o formální hru se zlomky a mocninami bez experimentálního ověření.

V roce 2012 vyšla v internetovém lékařském časopise PLoS ONE práce týmu vedeného Dr. Nirem Krakauerem ze City College of New York, ve které autoři analyzovali data získaná od více než 14 000 dospělých osob (součást National Health and Nutrition Examination Survey). Na základě této analýzy navrhli nový index, který nazvali nazvali ABSI - A Body Shape Index, tedy Index tvaru těla.


Všeobecně používaným kritériem nadváhy a obezity je index tělesné hmotnosti - BMI. Jeho výhody a nevýhody jsou všeobecně známé, výhodou je snadný výpočet (stačí obyčejná kalkulačka) a zejména fakt, že vztah mezi BMI a zdravotními důsledky obezity je ověřen mnoha velmi dobře provedenými vědeckými studiem. Nevýhodou pak je například skutečnost, že BMI nedokáže odlišit, do jaké míry se na tělesné hmotnosti podílí tuk a do jaké třeba svaly - stokilový kulturista s výškou 180 cm má stejné BMI jako stejně vysoký a stejně těžký tlouštík.

Rozdíl mezi oběma přitom poznáme bez velkého měření a vážení. Je to tím, že intuitivně sledujeme objem břicha a objem horní poloviny těla. Medicína proto paralelně s BMI používá jako další kritérium nadváhy také obvod pasu, který se navíc ukázal jako mimořádně vhodné kritérium tzv. metabolického syndromu (podrobněji zde). Je totiž známo, nejen celkové množství tělesného tuku, ale také jeho rozložení v těle, ovlivňuje zdravotní rizika. Nejnebezpečnější je přitom tuk v krajině břciha, jehož zvýšené množství se označuje jako centrální obezita, která je právě spojena s metabolickým syndromem.

Kritéria pro obvod tuku se přitom značně liší mezi Evropou a Severní Amerikou. Zatímco European Group for the Study of Insulin Resistance považuje za hranici centrální obezity obvod pasu 94 cm u mužů a 80 cm u žen, americké instituce v čele s American Heart Association uvádějí jak hraniční hodnoty 102 cm u mužů a 88 cm u žen.

Výpočet ABSI zde

ABSI: orientační hodnoty*

Věk                                      Muži                                              Ženy

30                                      0,079                                           0,077

40                                      0,081                                           0,078

50                                      0,083                                           0,079

60                                      0,084                                          0,081

70                                      0,085                                           0,083

80                                     0,088                                           0,085

*) hodnota v tabulce udává průměrné riziko úmrtí na nemoci spojené s obezitou pro určitý věk, při nižších hodnotách riziko klesá, při vyšších stoupá. Jde ovšem o průměr reálné populace, která je více než z poloviny obézní! Hodnoty pro zdravou populaci budou pravděpodobně o 0,01 nižší.