Gluteus

Stroj č. 4

Gluteus:

Abduktory:

Adduktory:

Cvik 1 - Snožování (vnitřní strana stehen)