BMI index

01.10.2013

BMI index podle věku:

Je indexové číslo vypočítané z poměru tělesné výšky, hmotnosti a věku (BMI neboli BODY MASS INDEX, česky lze přeložit jako index tělesné hmotnosti) nelze ovšem chápat jinak, než jako orientační a přibližný výpočet, protože samotná váha těla jako taková poskytuje pouze bezvýznamné číslo nic neříkající o složení těla. I přesto se jedná o nejpoužívanější kalkulaci na výpočet indexu ukazující na problém nadváhy a obezity. BMI se snaží vzájemně porovnávat výšku, hmotnost a věku člověka. (Nezáleží na pohlaví a věku). Vypočítaná hodnota BMI nám pak napovídá, jestli máme podváhu, hmotnost v normě, nadváhu nebo obezitu. Ale znovu opakuji. Pouze napovídá. Pro aktivní sportovce a to nejen kulturisty je tento index v podstatě nepoužitelný a zavádějící a taky se ani nepoužívá. BMI index je určen pouze pro běžnou populaci a nikoliv pro sportovce a nadšence intenzivně se zabývající silovými sporty. (Nepoužitelné pro děti, těhotné a kojící ženy a taktéž pro aktivní sportovce-majitele nadprůměrné svalové hmoty). Výpočet se provádí: váha v kilogramech děleno výška v centimetrech

Výpočet BMI indexu: 

BMI = hmotnost [kg] / výška [m]2

BMI Hodnocení
(pro dospělé)
méně než 18,5  Podváha
18,5 až 24,9       Normální hmotnost
25 až 29,9          Nadváha
30 a více           Obezita

Těšíme se na vaši návštěvu - Fitness IRONGYM