Provozní řád

Provozní řád

 1. Fitcentrum je určeno ke sportovnímu vyžití, Každý návštěvník fitcentra je povinen si řádně přečíst provozní řád, který je k dispozici při vstupu. Vstupem do fitcentra bere provozní řád na vědomí.
 2. Fitcentrum je v provozu dle otevírací doby. Poslední možnost vstupu do fitcentra je ve 20:30 hodin.
 3. Vstup do fitcentra je možný jen s platnou permanentkou, či zaplaceným jednorázovým vstupem.
 4. Vstup do fitcentra je povolen pouze po uskladnění obuvi do uzamykatelné skříňky. Pohyb po fitcentru je povolen v čisté a kvalitní obuvi určené pro cvičení a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Za vstup na koberec v obuvi, která není učena pro pohyb ve fitcentru je účtováno penále ve výši 300Kč. Je přísně zakázáno cvičení na boso, nebo v pantoflích.
 5. Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník standartních rozměrů (50 x 90 cm), ne menší, a to z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích působením potu.
 6. Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os.
 7. Po ukončení cviku , je cvičenec povinen uvést prostor do původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo.
 8. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů a finanční hotovosti je mimo prostor šatny a
  recepce na svoje vlastní riziko. Provozovatel za tyto věci nezodpovídá.
 9. V prostorách fitcentra platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání vlastních nápojů a nápojů alkoholických. Osobám pod
  vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitcentra zakázán. Dále je zákázáno používat Chalk Liquit - tekuté magnésium na ruce, stejně tak magnésium kostka.
 10. Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím. S používanými stroji a zátěžemi nakláda šetrně.
 11. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 12. Provozovatel či obsluha fitcentra nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitcentra. Úklid je prováděn 1x denně mytím podlahy a luxováním v celém komplexu fitcentra . Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko 1saponátem a 1x týdně desinfekcí dezinfekčním prostředkem.
 13. Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci, obsluze nebo některé z odpovědných osob.
 14. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor fitcentra.
 15. Cvičenci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze, nebo některé z odpovědných osob. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 16. Cvičenci jsou povinni se před opuštěním prostor fitcentra řádně odhlásit, vrátit klíče od šatní skříně.
 17. Kontrola, promazání a čištění strojů probíhá dle požadavků výrobce 1x ročně nebo dle potřeby.
 18. Vnitřní prostor a vstup zvenčí je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality . K záznamům má přístup pouze provozovatel.
 19. V případě nevědomosti s nářadím, nebo stroji, požádejte o pomoc fitness instruktora.
 20. Při výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.
 21. Klient nedodržující provozní řád může být z fitcentra vykázán.

Za IRONGYM Forman Pavel