Znovuotevření vnitřních sportovišť?

05.11.2020

Fitness sektor připravil návrh na otevření vnitřních sportovišť - jsme bezpečný provoz a lidé potřebují pohyb.

"Aktuální evropské i české průzkumy dokazují, že jsme bezpečný sektor, kde je malé riziko nákazy, a jsme na otevření dobře připraveni. Přicházíme s velmi detailními plány rozvolňování našich provozů, které vycházejí z vysoké míry dezinfekce, omezení kapacity a odstupů," říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, a apeluje na to, že právě pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření pro dobrou fyzickou i psychickou kondici a imunitu, které nyní potřebujeme.

Zdroj: Česká komora fitness