Prsa

08.03.2020

Sval prsní - musculus pectoralis. Velký sval m. p. major tvoří konturu prsní oblasti, podílí se na pohybech paže, zejm. na její addukci, flexi a pronaci.

Je pomocným svalem dýchacím. Začíná od klavikuly, sterna, chrupavek prvních žeber a pochvy přímých břišních svalů. Upíná se na humerus crista tuberculi majoris. Je hmatný od ramene, podél klíční a hrudní kosti až k prsní bradavce. Malý m. p. minor je ukryt pod svalem velkým; podílí se na pohybu pletence pažního, je pomocným svalem inspiračním. Začíná na 3.-5. žebru, upíná se na humerus processus coracoideus. Inerv. z plexus brachialis n. pectoralis pectus.

Cviky na prsa

1. Tlaky na rovné lavici s jednoručními činkami - https://youtu.be/SaB0gPCWPvM

2. Benchpress na šikmé lavici (multipress) - https://youtu.be/kGM1B4m5qrs

3. Peck deck - https://youtu.be/sdkA5DG_G_A

4. Stahování protisměrných kladek

5. Rozpažování na šikmé lavici s jednoručními činkami - https://youtu.be/X0yqk4eXTFM

6. Tlaky v sedě na přístroji - https://youtu.be/HBzDQABw0FU