Prsa

08.03.2020

Sval prsní - musculus pectoralis. Velký sval m. p. major tvoří konturu prsní oblasti, podílí se na pohybech paže, zejm. na její addukci, flexi a pronaci.

Je pomocným svalem dýchacím. Začíná od klavikuly, sterna, chrupavek prvních žeber a pochvy přímých břišních svalů. Upíná se na humerus crista tuberculi majoris. Je hmatný od ramene, podél klíční a hrudní kosti až k prsní bradavce. Malý m. p. minor je ukryt pod svalem velkým; podílí se na pohybu pletence pažního, je pomocným svalem inspiračním. Začíná na 3.-5. žebru, upíná se na humerus processus coracoideus. Inerv. z plexus brachialis n. pectoralis pectus.

Cviky na prsa