Nohy

19.11.2019

Svaly nohou, respektive dolní končetiny, musculi membri inferioris, jsou složeny z několika svalů...

velký bederní sval (musculus psoas major)
sval kyčelní (musculus iliacus)
velký, střední a malý sval hýžďový (musculi glutaei)
napínač stehenní povázky (tensor fasciae latae)
sval hruškovitý (musculus piriformis)
sval krejčovský (musculus sartorius)
čtyřhlavý sval stehenní (musculus quadriceps femoris)
skupina přitahovačů (musculi adductores)
dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý, sval pološlašitý - hamstringy
(musculus biceps femoris, musculus semimembranosus, musculus semitendinosus)
přední sval holenní (musculus tibialis anterior)
dlouhý sval lýtkový (musculus fibularis longus)
trojhlavý sval lýtkový (musculus triceps surae)


Cviky na nohy

1. Dřep s osou (za hlavou) - https://youtu.be/znpd9-0IXX4

2. Hacken dřep - https://youtu.be/qJbV7BhucRY

3. Legpress - https://youtu.be/irswGmrM8dE

4. Předkopávání v sedě na přístroji - https://youtu.be/NQEE_pV2uLc

5. Zakopávání v leže na přístroji - https://youtu.be/ec3tAzQuzi0

6. Výpady - https://youtu.be/nSNd0RK1Vlg