10 pravidel pro bezpečný provoz...

10.07.2021


FITNESS CENTRUM

1. V našich prostorech probíhá pravidelný důkladný úklid a dezinfekce prostoru i pomůcek.

2. Pravidelně a často větráme či jinak zajišťujeme výměnu vzduchu.

3. Pomocí jasné navigace zajišťujeme potřebné rozestupy a bráníme shlukování osob.

4. Skupinové aktivity organizujeme s časovými odstupy mezi jednotlivými lekcemi.

5. Doporučujeme našemu personálu využívat pravidelně možného AG testování našeho personálu.

KLIENT

6. Pokud se necítíte dobře, odložte návštěvu u nás až na dobu, kdy se budete cítit zcela v pořádku.

7. Používejte pravidelně dezinfekční prostředky pro hygienu rukou.

8. Po každém cvičení pečlivě použité pomůcky dezinfikujte.

9. Neshlukujte se a dodržujte rozestupy alespoň 2m.

10. Pokud máte možnost a chcete mít jistotu, využívejte možností AG testování.

IRONGYM