BŘICHO

19.11.2019

Přímý sval břišní. Musculus rectus abdominis. Probíhá střední částí břicha od dolních žeber a processus xiphoideus ke stydké kosti.

Podílí se na pohybech trupu a pánve. Inerv. interkostálními nervy 7. až 12.. Jsou v něm vmezeřena tři až čtyři příčná šlachová přerušení intersectiones tendineae, což je dobře patrné u štíhlých, svalnatých osob rectus; abdomen