BICEPS - OBJEM

Biceps

se skládá ze dvou hlav, které se upínají na kosti vřetenní a podílí se největší měrou na objemu přední strany nadloktí. Menší zásluhu na jejím rozvoji, nikoliv však bezvýznamnou, má však ještě další sval, nazývaný sval pažní. Ten se upíná na kost loketní a díky svému umístění podkládá biceps a objem paže tak dále zvětšuje. Ideálním tréninkem je co do skladby cviků trénink takový, který zatěžuje oba zmíněné svaly adekvátním způsobem.  
  1. bicepsové zdvihy s velkou činkou ve stoji
  2. bicepsové zdvihy vsedě s jednoručkami na šikmé lavici
  3. kladivové bicepsové zdvihy ve stoji
  4. bicepsové zdvihy nadhmatem na Scottově lavici

Velmi důležitá je technika provedení cviku a použitá zátěž. Při přetěžování může dojít k poranění!